Εργαστήριο ΔΙΩΝΗ

Το εργαστήριό μας και το προσωπικό πληρούν όλα τα πρότυπα υγειηνής και ασφάλειας.

Η συλλογή και η επεξεργασία των προϊόντων μας καθώς και η συσκευασία τους βασίζονται αποκλειστικά σε φυσικές χειροποίητες μεθόδους, χωρίς μηχανική παρέμβαση.