Διαδικασία Συσκευασίας

Η εταιρεία μας κατέχει εγκεκριμένο πιστοποιητικό βιολογικής καλλιέργειας και στο ειδικά διαμορφωμένο συσκευαστήριό μας συσκευάζουμε όλα τα προϊόντα ακολουθώντας τους απαιτούμενους κανόνες υγιεινής για λογαριασμό των πελατών μας.Με αυτό τον τρόπο η διαδικασία της συσκευασίας γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που έχει θέσει το κράτος και αποφεύγεται η αποθήκευση του προϊόντος για πολύ καιρό μέχρις ώτου πωληθεί, γεγονός που αλλάζει την εμφάνισή του, ή ακόμη ευνοεί την ανάπτυξη εντόμων.